Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Ve dnech 9. 3. 2022 - 14. 3. 2022 budou v našich obcích rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad.

Dne 12. 3. 2022 proběhne od 9:00 do 9:30 hodin ve sběrném místě  v Dlažově sběr nebezpečného odpadu.

Dodržujte prosím pokyny vyvěšené na kontejnerech a ve vývěskách.