SDH Dlažov

Starosta sboru je Luboš Touš, náměstkové Pavel Toman, Jiří Podráský,

velitel sboru Jan Bečvář ml.

Sbor má 70 členů z toho 51 dospělých (13 žen a 38 mužů) a 19 dětí.

Hlavní činností sboru je:
  • každoročně údržba hasičské výzbroje a výstroje,
  • čištění vodní nádrže spolupráce s obcí při úklidových pracích.
  • účast na společenském a kulturním životě v obci
  • příprava a zajištění okrskového bálu
  • pomoc při organizaci dětského maškarního plesu
  • stavění máje
  • pomoc při zajištění dětského dne
  • příprava a zajištění mikulášské nadílky