13.2 Výhradní licence

16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Dlažov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.