Poděkování za podporu 22.6.2023

Dobrý den,
ráda bych touto cestou poděkovala obci Dlažov za finanční podporu dceři Renatě Kastnerové.
Poděkování rovněž patří i hasičům SDH Dlažov, kteří také Renču podpořili.
Mirka Kastnerová