Lesní hospodářský plán

Každý lesní majetek o rozloze nad 50 ha musí dle lesního zákona hospodařit podle platného LHP. Cílem tohoto díla je jednak zhodnocení uplynulého desetiletého hospodaření a hlavně pak výhled na činnost v dalším decenium. Závazná jsou nepřekročitelná výše celkové těžby dle LHP, dále plocha výchovných zásahů v porostech do 40 let, plocha prořezávek a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při zalesňování.

Lesní hospodářský plán obecních lesů Dlažov s platností od 1.1.2015 do 31.12.2024.

Porostní mapa a textová část LHP je k nahlédnutí zde.