SDH Miletice

Starosta sboru je Radek Toman, velitel sboru je Jiří Němec.

Počet členů je 31 a 23 přispívajících.

Hlavní činností sboru je:

  • každoročně údržba hasičské výzbroje a výstroje,
  • spolupráce s obcí při úklidových pracích
  • účast na společenském a kulturním životě v obci
  • příprava a zajištění okrskového bálu
  • turnaj ve stolním tenisu
  • stavění máje
  • volejbalový turnaj