SDH Soustov

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1898 v Soustově.

Starostou spolku je Stanislav Špedl, velitelem sboru je Dušan Hlaváček,

Počet členů: 28 členů

Hlavní činností sboru je:

  • každoročně údržba hasičské výzbroje a výstroje,
  • spolupráce s obcí při úklidových pracích
  • celoroční údržba veřejných prostor v obci Soustov (sekání trávy, hrabání listí apod)

Účast na společenském a kulturním životě v obci:

  • zajištění rozsvícení vánočního stromku na návsi
  • stavění máje
  • pouťové posezení
  • hasičská soutěž Na Plech Open
  • turnaj v šipkách

 

 Rok 1978