Z kroniky obce Dlažov

Tkalcovství v Dlažově.

Dlažov byl zemědělskou lokalitou. Na konci 18.století se v Dlažově a v okolí rozmohlo tkalcovství. Roku 1786 byl v klatovském kraji zaměstnáno 1786 tkalců, 103 pradláků lnu a 2 800 pradláků vlny. V roce 1785 byla v Dlažově zřízena filiálka fabriky (přádelna) a v ní č mistři a 43 tkalcovských stavů bez přestání pracovalo. Bylo to v době, kdy byl majitelem dlažovského statku Karel Nigroni z Risenbachu.

Farnost

Od nepaměti stávala v Dlažově kaple zasvěcena Panně Marii. Původní podoba jest zachována ve zdivu lodi nynějšího farního kostela sv. Antonína Paduánského, k níž byly později přistavěny věž a presbytář. Roku 1787 byla císařem Josefem II. zřízena lokalie(farnost). Prvním lokalistou byl P. František Xaver Fischer ze Lnář. V Dlažově pobýval od roku 1788 - 1796. Roku 1835 byla vystavena farní budova a postaven nový hřbitov. Majitel pozemku na němž stojí hřbitov se zdráhal pozemek prodat až byl úřady donucen. Roku 1849 byla ke kostelu přistavena věž a do pozlacené báně byl vložen spis napsaný duchovním správcem P. Huttarem. Roku 1852 byla zdejší lokalie na faru povýšena a prvním farářem zde byl P. J. Král.

Roku 1883 byla postavena nová modlitebna

Roku 1883 se z našich obcí do Ameriky odstěhovalo - z Dlažova 25 lidí, z Miletic 20 lidí, ze Soustova 50 lidí, z Nové Vísky 5 lidí

Sokolovna

21.10.1923 otevřela zdejší tělocvičná jednota Sokol za obětavého starosty svého Václava Mikoláše, majitele realit v Dlažově č.p.72, svůj nový stánek, upravený z hospodářských budov bývalého velkostatku knížete Hohenzollerna

Ovocný sad

Na jaře roku 1928 osázel řídící učitel Petr Plas obecní pole u školy ovocnými stromy za podpory 500,- Kč od Zemědělské rady v Praze

Stavba vodovodu

dne 19. - 22.11.1928 byl zřízen vodovod od studánky za č.p.54 k č.p.51 a k č.p.14.

Krutá zima v lednu 1929 napadlo mnoho sněhu, byly veliké závěje. Teploměr klesl - 30°C v Klatovech hlášen mráz - 44°C.

V roce 1930 byla postavena na hřbitově nová márnice nákladem 9 842,- Kč

STAROSTOVÉ OBCE (zaznamenáni v kronice):

  • Václav Duda z č.p.16
  • Tomáš Bardon za I. svět. války až do 4.7.1919
  • Eduard Kepl od 1919 do 1927
  • Josef Mundl č.p.43 od od 1927 do jeho zatčení 1945
  • Václav Šup od 1945 do 1954
  • František Kabourek č.p.3 od 1954 do 1957
  • Václav Štěpánek č.p.54 od 1957 do 1983
  • Jaroslav Němec , Miletice od 1983 do 2006
  • Petr Kodeš, Soustov od 2006