Soustov - historie

Obec Soustov leží v údolí blíže státní silnice. Na severovýchodní straně táhne se mírné návrší zvané Spiesův vrch jinak Hrádek, Paseka. Na západní straně táhne se ostřejší návrší zvané Pahorek, kde jest krásný rozhled do široké krajiny, na Šumavu.

Původní název osady byl Psohostov jak se nám vyskytuje ještě roku 1379 v seznamu berním rejstříku kraje Plzeňského.

Hrad Psohostov vznikl v prvých dobách sídlení neb kolonizace této krajiny pošumavské doposud pralesem porostlé. Hrad vznikl v době, kdy pod ním byla založena zemská cesta na trase Klatovy- Domažlice.

Obyvatele této vesnice se živili zemědělstvím. Každý choval ovce 10-15 kusů. Vlna se spotřebovala v domácnosti. Na robotu se chodilo k soustovskému dvoru.

Pověry a zvyky

V Soustově se zvonilo proti mrákám, ale také jak na chodsku bylo zvykem i troubívalo. Proti mráce zvonil pastýř nebo se střídali vždy po čísle. Roh nesměl přijít ženské do ruky.

Hrádek

Kolem roku 1848 stával hrádek se střechou nad Soustovem. byl to altán okrouhlého tvaru, který byl pořízen pro kněžnu, která v Mieticích v zámečku bydlela.

Myslivna

Stála při cestě z Vítané k Soustovu po levé straně na nynějším poli zvaném fořtovna. Studně ještě zbyla po ní strašně hluboká. Je však dvakrát zaklenutá a nad ní je půda obdělávaná.

Různé:

Rybníček v Řimku je již od nepaměti. Pouť se slaví na sv. Antonína, posvícení na sv. Havla.

Elektizace byla provedena roku 1933. První elektrická žárovka zasvítila ve dvoře - velkostatku.

V roce 1935 vysazuje velkostatkář (Kohout) ovocné aleje u jeho polí: u cesty k Pasece, na břehu v Kozí jámě.

Památná lípa

1.května 1935 byla vysazena pamětní lípa zasloužilému státníku Antonínu Švehlovi. K tomuto aktu se sešlo mnoho lidí z celého okolí. Lípa ta byla zasazena uprostřed návsi proti kovárně ( tato lípa stojí dodnes u schodiště do hasičárny).

Sportovní klub

5.července 1936 byl založen místními mládenci Sportovní klub. Následující hoši: Václav Kubovec čp.18,Ladislav Kobrna čp.23, Karel Janča čp. 24, František Kohel čp.9, Josef Kohel čp. 5, Josef Holeček čp.14 sešli se večer po práci u obecní studny a dohodli se, že založí Sportovní klub a to se stalo. Dobrá vůle a dobré kamarádství zvítězilo. Jejich snaha byla skoro všemi místními občany pochopena. Obec uvolnila pozemek nad vsí pro zřízení hřiště. Členů přibývalo a byly pořádány přátelské fotbalové i volejbalové zápasy se sousedními kluby, též i se vzdálenějšími Švihovskými, Kdyní, Strážovem, Luby. Také v mezidobí, kdy nebylo možno hrát na cvičišti byly pořádany divadla a plesy v sokolovně v Dlažově. Každá akce byla hojně navštívena přáteli z celého okolí.

II. světová válka

Ráno 23.9.1938 mobilizace. Z obce odchází 6 mužů k nástupu vojenské služby. Dne 30.9.1938 došlo ke kapitulaci a vojáci se navrácí domů. V březnu 1939 příchod Němců a mnoho nového. Orientační tabule jsou v němčině, zavádí se jízda vpravo, po státní silnici rušný provoz . Vozí se velké náklady směrem do Německa. Vše je přísně střeženo. Každý zemědělec si smí pro sebe ponechat jen povolené množství potravin ze své sklizně, ostatní musí odevzdat. Do vesnice přicházejí příbuzní shánět živobytí a lidé z vesnice pomáhají jak jen to jde. Nikoho ze vsi nezavřeli a nechytili . Je to tím, že lidé jsou mírumilovní, nehádají se a neudávají. Když je třeba vypomáhají si jeden druhému.

Roku 1943 prodlužuje velkostatkář Kohout svůj vodovod a protože rolníci, přes jejichž pozemky má vodovod vést s tím nesouhlasí jsou předvoláni na okresní úřad a tam je jim to nařízeno. Jan Duda čp.16 , který se nazamlouval německému pánovi byl na 4 dny uvězněn.

Jaro 1945 - blíží se konec války a je to patrno z chování Němců, kteří se stahují k hranicím. 7. května 1945 do vsi ráno přijelo americké vojenské auto. Projelo vesnicí a vrátilo se na státní silnici. Občané spěchají na silnici vítat americké vojáky. Děti dostávají žvýkačky, muži cigarety.

Z kroniky obce Soustov