Změna termínu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v Dlažově a všech místních částech

 Svoz velkoobjemového odpadu se z důvodu konání poutě v Dlažově a Soustově přesouvá na 31. 5.  a 1. 6. 2019. Elektroodpad, chlazení, televize a  ostatní elektrické spotřebiče, jakož i nebezpečný odpad do velkoobjemového kontejneru nepatří. Ten vozte do sběrného místa v Dlažově. Tříděním se zbytečně prodražuje cena za odpady a krátí odměna od svozových firem pro naše hasiče.