Sbor dobrovolných hasičů

Okrsek sboru dobrovolných hasičů Dlažov má tyto členy:
  • SDH Běhařov,
  • SDH Buková,
  • SDH Dlažov,
  • SDH Miletice,
  • SDH Slavíkovice,
  • SDH Soustov

Starosta Okrsku sboru dobrovolných hasičů je Petr Krásnický, velitelem je Hanuš Tichý.