Historie stavby rozhledny

Příprava realizace výstavby rozhledny začala v roce 2010. Projektantem Ing. A. Olšinou byla vypracovaná studie, která byla po osobní návštěvě projektanta na místě výstavby, pozměněna tak, aby nerušila prostředí kaple sv. Markéty.

Impulzem k výstavbě bylo neuvěřitelné vyhlídkové místo u kaple, které vyhledávalo stále více lidí, ale bohužel nastala doba, kdy les dosáhl takové výšky, že výhled do krajiny už žádný nebyl. Místo samo má zvláštní energii a lidé jej stále vyhledávají. Z dobových fotografií jsme zjistili, že u kaple ještě v roce 1947 byla vojenská hláska, která také bývala využívaná jako rozhledna. Pro špatný stav byla odstraněna.

Od roku 2010 byl projekt kompletně připraven ( projektová dokumentace, stavební povolení) a čekalo se na vhodnou dotaci, která by uhradila většinu nákladů na výstavbu. Obec Dlažov je malá obec a do stavby takového rozsahu bez dotace by se určitě nepustila.

Koncem roku 2012 byla podaná žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. Žádost zpracoval a podal Ing. K. Pikhart. Začátkem roku 2013 jsme postoupili do 2. kola a v jarních měsících pak byla dotace přislíbena.

Byla učiněna výzva na veřejnou zakázku , ve které uspěla firma Teplotechna Ostrava a.s. (nabídku podalo 5 firem).

Výběrová komise zasedala ve složení: J.Bečvář, V. Černý, P. Podráský, Z. Raišl, J.Černý – projektant z Klatov, p Kolář, který vedl výběrové řízení.

Koncem června 2013 byla podepsaná smlouva s firmou Teplotechna Ostrava a.s.

a 15.7. 2013 bylo předáno staveniště a práce byly zahájeny 17. 7. 2013. Práce probíhaly a probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu.

Dne 2.října 2013 v 15.45 hod byla na hlavní konstrukci rozhledny umístěna pomocí autojeřábu střecha rozhledny. Samotná střecha váží 4,9 tun. Přestože foukal vítr, díky zkušenosti jeřábníka a zaměstnanců Teplotechny Ostrava, tento úkon proběhl bez větších problémů.

Rozhledna byla slavnostně otevřena na Nový rok 2014.

Typ /materiál : dřěvěná krytá rozhledna na kamenném soklu

Lokalita: vrch sv. Markéta nad obcí Dlažov

Nadmořská výška: 642 m. n. m.

Výška rozhledny: 25,40 m

Výška vyhlídkové plošiny: 19,20 m

Počet schodů: 94

Materiál : základový monolit vyplněný zdivem, dřevěnoocelová konstrukce

Finanční náklady: 2 718 230,- Kč

Dotace: 85% z celkové částky

Projektant: Ing. A. Olšina a Ing.M. Novák

Hlavní dřevěné sloupy pro rozhlednu firma zajistila ze Spáleného lesa v Klatovech od Městských lesů Klatovy.

Informační tabule o stavbě ve formátu PDF zde…