Rozhledna Markéta

Rohledna s nádherným panoramatickým výhledem na Šumavu, Klatovsko a Domažlicko.

Výška rozhledny 25,40 m

Výška vyhlídkové plošiny: 19,20 m

Počet schodů : 94

Vrch sv. Markéty nad Dlažovem má zvláštní kouzlo - je pěkně usazen v krajině a zdaleka viditelný. Lidé sem chodí už od nepaměti kvůli úchvatnému rozhledu a neporušené přírodě. Jde však i o zvláštní klidnou atmosféru, která sem návštěvníky přitahuje. Snad z těchto důvodů lidé z okolí na vrcholu vybudovali dřevěnou kapli. Tu posléze vystřídala zděná, která zde stojí doposud. Nová kaple byla postavena v novogotickém slohu v roce 1886. Dlažovský rolník Josef Jokl z čp. 1 na její stavbu věnoval 600 zlatých. Kámen na stavbu Dlažovští přivezli z lomu na vrchu Chlum a zednické práce provedl zednický mistr Tomáš Babka.

V roce 1887 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti 25 kněží a veliké účasti lidí z okolí. Každého roku v červenci se zde pak na sv. Markétu konala až do roku 1987 pouť. Kaple byla v minulosti několikrát opravována, naposledy v roce 2001, kdy obec Dlažov provedla celkovou rekonstrukci. Finanční prostředky tehdy obec získala i z dotace z programu Phare a z veřejné sbírky. Bohužel pro svoji odlehlost si kapli vyhlédli zloději. V roce 1990 odcizili nejcennější součásti zařízení a pak kapli ještě několikrát navštívili. Naposledy se zajímali o měděné parapety a svody dešťové vody.

 

Leták - turistické informace (pdf)

Informační tabule - příroda v okolí rozhledny (pdf)

Příprava realizace výstavby rozhledny začala v roce 2010. 2.října 2013 byla na hlavní konstrukci rozhledny umístěna střecha. Rozhledna byla slavnostně otevřena na Nový rok 2014.